Harmonie St. Caecilia–Kruisland heet iedereen van harte welkom als nieuw lid.
Of je nu wel of geen ervaring hebt, je bent altijd welkom!


We combineren plezier in muziek maken en serieus repeteren om de muziek zo mooi en goed mogelijk te laten klinken. Wij hoeven niet persé de allerbeste te zijn, maar wel is er muzikale ambitie. We willen ons publiek een afwisselend en aantrekkelijk repertoire bieden dat ook onze muzikanten veel muziekplezier geeft. We spelen licht klassiek, film- en musicalmuziek, popmuziek, blues, jazz, bigbandmuziek, speciaal voor harmonie geschreven muziek en ook een goede mars. Regelmatig wordt er nieuwe muziek door onze Orkest Commissie uitgekozen.
Onze vereniging bestaat uit muzikanten van verschillend muzikaal niveau. Alle nieuwe leden zijn van harte welkom. Heb je geen eigen instrument en zou je toch graag mee repeteren? Wij hebben veel instrumenten in huis en deze kun je eventueel van ons in bruikleen krijgen. Ben je een beginnend muzikant, dan biedt onze Harmonie ook goede opleidingsmogelijkheden aan.
Daarnaast kun je in groepsverband musiceren binnen onze vereniging in één of 2 orkesten. Het plaatsnemen van een muzikant in een orkest gaat altijd in overleg met dirigent en eventueel muziekdocenten.


Blokfluitlessen


Voor Jeugdige beginnende muzikanten (groep 4 – 5 van de Basisschool) geven we Blokfluitlessen.
Na de zomervakantie starten we een nieuw groep met blokfluitlessen. Dit is zowel voor beginnende en voor gevorderde blokfluiters. Er zal op een speelse manier met duidelijk lesmateriaal worden geleerd om blokfluit te spelen. Daarbij zullen de muzieknoten uitvoerig onder de loep worden genomen, zodat eventueel later kan worden overgestapt op een ander blaasinstrument. De lessen worden gegeven in kleine groepjes.
De totale kosten bedragen € 50 Euro en dit is inclusief muzieklessen en cursusmateriaal en bruikleen van blokfluit voor het gehele schooljaar. En je bent dan ook lid van onze vereniging.
Locatie en tijd: Dorpshuis Siemburg op woensdagmiddag.
Bij inschrijving graag € 50,00 lesgeld overmaken op Rabobankrekening
NL12 RABO 01263.91.130 t.n.v. Harmonie st. Caecilia o.v.v. blokfluitles en naam van het kind.


Voor Overige beginnende muzikanten;


Ben je een beginnend muzikant, dan biedt de vereniging ook goede opleidingsmogelijkheden aan. Wij hebben veel instrumenten in huis en een van deze instrumenten kun je eventueel van ons in bruikleen krijgen.
Er worden muzieklessen voor diverse instrumenten gegeven door vakbekwame docenten. De Harmonie probeert ervoor te zorgen dat de muziekdocenten in Kruisland in Siemburg muziekles kunnen geven aan de leden van de Harmonie. Harmonie St Caecilia heeft voor deze muzieklessen een prijsafspraak gemaakt met de muziek docent. Het lesgeld dient echter direct door de leerling aan de muziekleraar voldaan te worden (in de afrekening is er dus geen tussenkomst door de harmonie).
Wil je beginnen met muziekles, dan kun je ook contact opnemen met Judith Doomen, haar gegevens staan op de contact-pagina. ( http://www.harmoniekruisland.nl )
Er vinden regelmatig voorspeelavonden plaats om onze leerlingen een podium te geven om hun ingestudeerde werken uit te voeren voor een publiek van familie en bekenden en de overige leden van de harmonie


Orkesten


- Opleidingsorkest Amalia
Repetitie: Elke vrijdag van 19.00 uur – 20.00 uur
- Groot Orkest
Repetitie: Elke vrijdag van 20.15 uur – 22.30 uur (met een pauze)


Meer informatie over de genoemde orkesten vind je op deze site bij 'orkesten'
Onze ambitie is om een jeugd orkest samen te stellen, maar op dit moment stromen onze leerlingen in bij het Amalia opleiding orkest. Bij voldoende muzikaal niveau is instroming in het groot orkest ook mogelijk (na instemming door de dirigenten).ContributieAls je besloten hebt om lid te worden en voor een onderdeel van de vereniging kiest, betaal je contributie. Voor 2017 gelden de volgende tarieven: Voor volwassenen vanaf 18 jaar € 156,00/jaar (of 13,- euro per maand/of 39,- euro per kwartaal) Voor jeugdleden tot 18 jaar € 84,00/jaar (of 7,- euro per maand/of 21,- euro per kwartaal) Bij voorkeur de contributie per jaar of per kwartaal overmaken. Contributie overmaken op Rabobankrekening NL12 RABO 0126 3911 30 t.n.v. Harmonie St. Caecilia Kruisland Betaling van de contributie zal ingaan in de maand waarin de muzieklessen van start gaan of in de maand van de eerste repetitie waaraan het nieuwe lid deelneemt.


Informatie betreffende instrumenten


De instrumenten worden meestal door de vereniging ter beschikking gesteld. Nu is het wel zo dat er soms beperkte vrijheid is in de instrumentkeuze. Dit omdat bepaalde instrumenten van een soort niet te vaak voorkomen en ook omdat wij helaas niet een onbeperkte hoeveelheid instrumenten van elke soort in voorraad hebben. Het kan dus voorkomen dat de er toch eerst op bijv. een ander instrument gespeeld moet worden omdat de vereniging het instrument van de eerste keuze niet meer in voorraad heeft. Beschik je over een eigen instrument dan mag je deze uiteraard bespelen, echter voor de contributie/leskosten maakt dit geen verschil.


Uniformering


Harmonie St Caecilia Kruisland is afgestapt van het officiële uniform. Wel stellen we voor de leden van het groot orkest uniformjasjes ter beschikking voor optredens in de buitenlucht. Verder hebben we besloten om onze optredens te verzorgen in een zwarte broek met een witte blouse (met zwarte schoenen en zwarte sokken) Deze dienen dus zelf aangeschaft te worden. Bijkomende activiteiten Eenmaal in het Amaliaorkest of Groot Orkest verwachten we aanwezigheid gedurende de repetities. Ben je een keer verhinderd dan graag afmelden bij via de website of de dirigent. Wanneer je in de genoemde onderdelen meespeelt vragen we je naast het wekelijks repeteren, concerten en straatoptredens (bij voorbeeld op Koningsdag en met de St Nicolaas intocht) ook proberen bij te dragen aan overige evenementen t.b.v. de vereniging, zoals de jaarlijkse donateursactie. Dit wordt uiteraard geheel in overleg gedaan.


Overige zaken


Heb je nog vragen? Je kunt dan contact opnemen met de voorzitter, of de andere leden van het bestuur. Hun gegevens staan op de contact-pagina. http://www.harmoniekruisland.nl
Wilt u meer Informatie? Dan kunt u op de bovenstaande link klikken om onze Harmonie website bezoeken. Als lid heeft u ook toegang tot het beschermde deel van onze website
Vraag bij bestuurslid Lisette de Jong om de inloggegevens.
Ook voor alle andere zaken, o.a. jaaragenda contributie, etc. kunt u terecht op deze website. Daarnaast ontvangt u iedere maand nadat de bestuursvergadering heeft plaatsgevonden een info mail omtrent actuele zaken. En als er vragen zijn, aarzel dan niet om ze aan ons te stellen.


Wij wensen u veel muziekplezier binnen onze vereniging.
Met vriendelijke groet,


Lisette de Jong
Interne berichtgeving
http://www.harmoniekruisland.nl