Het bestuur wordt momenteel gevormd door:

Voorzitter:                    Geert-Jan Doggen                      06-51388848
Secretaris:                    Lisette de Jong                            06-10432002
Penningmeester:       Piet Helmons                                06-17149391
Bestuurslid:                 Judith Doomen – jeugdzaken    06-48213290
Bestuurslid:                 Peter Heeren – instrumentarium   06-50957791

Je kunt ook een bericht sturen naar: info@harmoniekruisland.nl
t.a.v bovengenoemde
Contributie:

Voor volwassenen vanaf 18 jaar ¤ 156,00/jaar
Voor jeugdleden tot 18 jaar ¤ 84,00/jaar
Voor blokfluitleerlingen ¤ 9,00 per maand (dit is inclusief wekelijkse lessen, het lesboek en bruikleen van de blokfluit)

Bij voorkeur de contributie per jaar of per kwartaal overmaken.
Contributie overmaken op Rabobankrekening NL12 RABO 0126 3911 30
t.n.v. Harmonie st. Caecilia Kruisland
BBM.
Harmonie St. Caecilia Kruisland is aangesloten bij de BBM :
http://www.brabantse-muziekbond.nl
Oudpapier coordinator : Geert-Jan Doggen