Het bestuur wordt momenteel gevormd door:

VoorzitterGeert-Jan Doggen06 51388848
Secretarisvacant
PenningmeesterPiet Helmons06-17149391
Bestuurslid jeugdzakenvacant
Bestuurslid Peter Heeren06-50957791
Bestuurslid instrumentariumKees Rens
Je kunt het bestuur bereiken via : info@harmoniekruisland.nl
t.a.v een van bovengenoemde
Contributie:

Voor volwassenen vanaf 18 jaar ¤ 156,00/jaar
Voor jeugdleden tot 18 jaar ¤ 84,00/jaar
Voor blokfluitleerlingen ¤ 9,00 per maand (dit is inclusief wekelijkse lessen, het lesboek en bruikleen van de blokfluit)

Bij voorkeur de contributie per jaar of per kwartaal overmaken.
Contributie overmaken op Rabobankrekening NL12 RABO 0126 3911 30
t.n.v. Harmonie st. Caecilia Kruisland
BBM.
Harmonie St. Caecilia Kruisland is aangesloten bij de BBM :
http://www.brabantse-muziekbond.nl
Oudpapier coordinator : Geert-Jan Doggen