Voor de jeugdleden zijn drie verschillende lidmaatschappen mogelijk.

1)  Kinderen die muzieklessen gaan volgen bij een door onze harmonie erkende muziekdocent, worden automatisch lid van harmonie St. Caecilia. Aan dit lidmaatschap zitten geen kosten verbonden. Het lesgeld voor de muzieklessen wordt betaald aan de docent zonder tussenkomst van de harmonie.

De muzikale groei van de leerlingen wordt door de harmonie gevolgd door contact met de muziekdocent en voorspeelavonden die georganiseerd worden.

Daarnaast is het mogelijk om in deze fase een instrument te huren van de harmonie.

Deze bruikleenkosten zijn €3,00 per maand en dienen maandelijks of per kwartaal overgemaakt te worden.

2)    De volgende fase is deelnemen aan een jeugdorkest of opleidingsorkest. Na 1 a 2 jaar muzieklessen gevolgd te hebben zal de harmonie proberen een jeugdorkest op te richten. Dit kan alleen als de groep met jeugdleden hier groot genoeg voor is. Hiervoor komen wekelijkse repetities onder leiding van een dirigent. Hierdoor wijzigen de kosten van het jeugdlidmaatschap. De kosten hiervoor zijn €7,00 per maand. Dit tarief geldt tot en met 18 jaar. Daarna worden de leden een volwassen lid. Dit tarief is inclusief huur van het instrument. De €3,00 bruikleenkosten vervallen op dat moment. In deze fase is het ook mogelijk dat de jeugdleden doorstromen naar het opleidingsorkest Amalia en/of naar het groot orkest.

3) Een andere vorm van lidmaatschap zijn de leerlingen die blokfluitlessen volgen;

Als Harmonie St Caecilia rekenen we voor blokfluitles leerlingen een lidmaatschapscontributie van € 9,- euro per maand.

De contributie is een all-in tarief; dus inclusief de wekelijkse lessen en het bruikleen van een blokfluit en het gebruik van het lesboek.