Reglement instrumentarium

Verantwoordelijkheid. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het eigen instrument. Hiermee wordt bedoeld dat onderhoudsbeurten voor eigen rekening van de muzikant zijn. Bij schade aan het instrument gelden de onderstaande regels:

Schade moet voorafgaande aan de reparatie gemeld worden bij Peter H. zodat hij de verzekeringsmaatschappij in kan lichten.

Schade kan, volgens de polisvoorwaarden, op de verzekering worden verhaald (geen eigen risico).

Schade ontstaan door nalatigheid en/of opzet wordt niet vergoed.

Meerdere instrumenten  In het geval een bespeler meerdere instrumenten van de harmonie in zijn of haar bezit heeft, moet het niet gebruikte instrument, dat bestemd is voor nieuwe leden, worden afgestaan.

Opzegging van het lidmaatschap betekent ook dat het instrument van de harmonie ingeleverd dient te worden. Voor het inleveren moet het instrument een onderhoudsbeurt gekregen hebben zodat het instrument in goede staat wordt ingeleverd. Lever het instrument in voor een repetitie bij Peter H. of maak een afspraak met hem.

Aanschaf

Ben je van plan om een eigen instrument aan te gaan schaffen, neem dan contact voor advies op met een van de dirigent of docent.