15 juli Donateursconcert

DONATEURSACTIE Harmonie St. Caecilia.

Harmonie St. Caecilia houdt haar jaarlijkse Donateursactie

Door alle effecten na corona en door een verdergaande digitalisering

komen wij dit jaar niet bij u langs met een collectebus,

maar hebben voor een andere vorm gekozen.

Als u onze harmonie wilt steunen, vragen wij u vriendelijk

een bijdrage over te maken via de bijgevoegde QR-code.

Of U kunt natuurlijk ook een donatie overmaken op onze Rabobankrekening  

NL12 RABO 01263.91.130    t.n.v. Harmonie St. Caecilia o.v.v.  Donateur 2022.

DONATEURS CONCERT

Om onze dankbaarheid te tonen naar iedereen die

onze vereniging op een of ander manier steunt,

nodigen wij u uit voor ons openluchtconcert

Het Amaliaorkest, jeugdleden en het harmonie- orkest zullen apart

èn gezamenlijk een optreden verzorgen.

Vrijdagavond 15 juli DONATEURS CONCERT

‘t Pleintje voor Dorpshuis Siemburg

Toegang is gratis

Aanvang 19.30 uur